CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM VÀ DV

CỔNG VÀNG

Hotine: 0983.826.846

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực vienphoto.jpg

VIDEO

TIN TỨC

Thi công Các công trình tạm phục vụ thi công

linett.png

Thi công Các công trình tạm phục vụ thi công

Các công trình tạm phục vụ thi công:

- Thi công hàng rào, cổng hàng rào

- Nhà điều hành ban quản lý dự án

- Nhà bảo vệ

- Nhà vệ sinh

- Lán trại

- Nhà kho

- ….